Vos Autobedrijven werkt samen met schadegarant bedrijf Blok & Boeije

Dat Vos Autobedrijven samenwerkt met schadegarant bedrijf Blok & Boeije, zorgt voor voordelen voor u. Stichting Schadegarant maakt namelijk zeer goede afspraken met verzekeraars, volmachten, tussenpersonen, herstellers en dealers. Hiermee zorgt zij ervoor dat uw schade zo snel en eenvoudig mogelijk wordt hersteld.

De voordelen op een rij:

Korting op uw eigen risico*
Afhankelijk van uw polis, betaalt u minder of zelfs geen (standaard) eigen risico als u de schade laat herstellen bij Vos Autobedrijven.

* Bij sommige verzekeraars is het voordeel al verwerkt in de verzekeringspremie en dus niet in een aanvullende korting op het eigen risico. Informeer bij uw assurantieadviseur of verzekeraar naar de voorwaarden.

Gratis vervangend vervoer
Tijdens de reparatie van uw auto kunt u gebruikmaken van gratis vervangend vervoer. Dit geldt vanaf het afgesproken moment waarop u de auto ter reparatie aanbiedt tot het moment waarop deze hersteld aan u afgeleverd kan worden. Het vervangend vervoer is gratis. Alleen de brandstofkosten en eventuele verkeersboetes zijn voor eigen rekening.

De vervangende auto is een nette, standaard uitgevoerde personenauto De auto is minimaal WA verzekerd. Het is mogelijk dat de vervangende auto qua uitvoering en formaat afwijkt van uw eigen auto. De vervangende auto dient u afgetankt en zo schoon mogelijk in te leveren.

Haal- en brengservice
Bent u niet in de gelegenheid de auto naar ons te brengen en/of na herstel weer op te halen? Dan kunt u gebruik maken van de haal- en brengservice. Wij kunnen uw auto binnen een straal van 25 km rond uw woon- of werkadres ophalen en na herstel weer afleveren. Vraag wel naar de voorwaarden!

Gegarandeerde herstelkwaliteit
Vos Autobedrijven voldoet aan de eisen van de brancheorganisatie. Wij garanderen kwaliteit en worden hierop steekproefsgewijs op meerdere manieren getoetst.

Directe financiële afwikkeling
Als uw polis de schade dekt, hoeft u zich over de financiële afwikkeling geen zorgen te maken. Het schadebedrag wordt met geavanceerde systemen gecalculeerd en gecontroleerd. Daarbij worden alle inkoopvoordelen van Schadegarant direct verrekend in de schadelast. Deze valt daardoor lager uit.

Zodra de schade geanalyseerd en geaccordeerd is, wordt de betaalopdracht bij de verzekeraar aangemaakt en uitgevoerd. U hoeft dus niets zelf voor te schieten. Enkel een eventueel eigen risico en/of BTW dient u af te rekenen.

Wij hanteren geen ‘korting achteraf’. U kunt er zeker van zijn dat het schadebedrag op de nota ook de werkelijke uitkering aan ons is.

Zorg voor het milieu
Schadegarant ijvert voor een beter milieu. Vos Autobedrijven voldoet aan de geldende milieueisen. Wij werken met watergedragen lakken of lakken met een minimum aan vluchtige stoffen.

Bij de afweging of een onderdeel van de auto vervangen of hersteld moet worden, speelt het milieu ook een rol. Als herstellen minder milieubelasting oplevert en de herstelkwaliteit niet in het geding is, dan heeft dat de voorkeur, naast een eventueel kostenvoordeel.

Het gehele administratieve schadeafwikkelingsproces voltrekt zich digitaal en in principe papierloos.